Tax AlertyTax Alert nr 188/2015

05/10/2015

W Dzienniku Ustaw poz. 1479 opublikowano ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzającą od 1 stycznia 2016 r. ułatwienia dotyczące podatku akcyzowego.

Do najważniejszych zmian zawartych w nowelizacji należą m.in.:

– możliwość zastąpienia ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż ten podatek;

– prawo wyboru właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy opodatkowane są dokonywane występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych;

– rozszerzenie stosowania celnych procedur uproszczonych przy wywozie alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach;

– możliwość składowania w jednym składzie podatkowym zarówno towarów z zapłaconą akcyzą, jak i        tych, od których jej jeszcze nie zapłacono;

– zwolnienie podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych;

– zwolnienie w postaci zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny po przekroczeniu określonego wskaźnika energochłonności.