Tax AlertyTax Alert nr 192/2016

06/12/2016

W dniu 16 listopada 2016 r. WSA w Gdańsku wydał kolejny wyrok dotyczący opodatkowania PIT sponsorowania lekarzom konferencji.

Sprawa dotyczyła Spółki będącej producentem suplementów diety oraz innych wyrobów medycznych. Spółka sponsorowała lekarzom w całości wyjazdy na konferencje naukowe. W związku z tym Spółka zwróciła do się do organów podatkowych o potwierdzenie, że powyższe nie stanowi dla lekarzy przychodu podlegającego opodatkowaniu. W odpowiedzi Izba Skarbowa uznała, iż lekarz będzie musiał jednak zapłacić podatek od opłaty rejestracyjnej oraz od nadwyżki nad kosztami wyżywienia ponad kwoty diet określone rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych.

W odpowiedzi Spółka zaskarżyła wydaną interpretację do WSA w Gdańsku. Jednak sąd zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym w interpretacji. Sąd uznał, iż wszystkie ponoszone koszty są zwolnione z opodatkowania za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej i wyżywienia ponad kwotę diet.