Tax AlertyTax Alert nr 184/2015

29/09/2015

19 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok (sygn. akt I SA/Gd 277/15) w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zakupu praw nakładów w postaci budynków i budowli posadowionych na cudzym gruncie.

Sprawa dotyczyła osoby, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupiła prawa do nakładów w postaci naniesień budynków i budowli stanowiących kompleks ośrodka wypoczynkowego na gruncie, którego była dzierżawcą. Kupująca zapytała się Ministra Finansów, czy wydatek, który poniosła w związku z zakupem prawa do nakładów w postaci naniesień budynków, będzie stanowić jednorazowy koszt uzyskania przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że poprzez nabycie praw do nakładów w postaci budynków i budowli wybudowanych na dzierżawionym gruncie wnioskodawczyni nabyła środki trwałe, co oznacza brak możliwości jednorazowego rozpoznania kosztów uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów z tytułu nabycia środków trwałych wybudowanych na cudzym gruncie mogą być odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia tychże środków.

Wnioskodawczyni nie zgodziła się z takim stanowiskiem i złożyła skargę do WSA w Gdańsku. Sąd przyznał jednakże rację organowi podatkowemu. Zakupione przez skarżącą nakłady nie stanowią co prawda inwestycji w obcym środku trwałym, ale są budynkami i budowlami wybudowanymi na cudzym gruncie, które, co do zasady, podlegają amortyzacji podatkowej.

Wyrok jest nieprawomocny.