Tax AlertyTax Alert nr 001/2016

11/01/2016

W dniu 4 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok dot. prawa podatnika do uzyskania informacji o tym czy jego kontrahent rozliczył transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zamierzała skorzystać ze stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W celu upewnienia się, że transakcja została przez nią prawidłowo rozliczona i w powyższej sytuacji nie doszło do oszustwa, Spółka złożyła w Urzędzie Skarbowym wniosek o wydanie zaświadczenia, że jej kontrahent z innego kraju członkowskiego UE rozliczył wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od Spółki. Dane takie Urząd Skarbowy mógł uzyskać za pośrednictwem systemu VIES. Urząd Skarbowy odmówił jednak wydania zaświadczenia powołując się na tajemnicę skarbową.

Sprawa trafiła do WSA, który potwierdził stanowisko fiskusa. W wydanym orzeczeniu Sąd co prawda zgodził się ze Spółką, że ma ona interes faktyczny w uzyskaniu takiego orzeczenia. Niemniej, nie ma ona interesu prawnego, czyli formalnej, prawnej legitymacji do uzyskania takiego zaświadczenia. Takiej możliwości nie dają zarówno przepisy Ordynacji Podatkowej jak i rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w podatku VAT. W konsekwencji, organ podatkowy postąpił prawidłowo odmawiając wydania przedmiotowego zaświadczenia.

Orzeczenie nie jest prawomocne.