Tax AlertyTax Alert nr 175/2015

16/09/2015

W dniu 13 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Kr 2125/14) w zakresie wliczania do podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu prowizji od zakupu.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który za pośrednictwem swojego partnera (umowa agencyjna) sprowadzał do Polski towary z Chin. W trakcie kontroli urząd celny stwierdził nieprawidłowości w zakresie opodatkowania wynagrodzenia tego partnera. Mianowicie, przedsiębiorca nie doliczył całości prowizji od podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów.

Importer stanął na stanowisku, że wynagrodzenie dla agenta składało się faktycznie z dwóch części: prowizji zakupu oraz wynagrodzenia za określone czynności agenta (np. badania rynku), stąd zasadne było nieujęcie tej części wynagrodzenia do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu.

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie, który podzielił stanowisko urzędu celnego i uznał że całość wynagrodzenia powinna zostać uznana za prowizję od zakupu i w konsekwencji powinna być wliczona do podstawy opodatkowania VAT od importu towarów. Sąd stwierdził m. in., że nie można dzielić wynagrodzenia, tylko traktować je jako całość, mając na uwadze charakter wykonywanych usług oraz tekst umowy z agentem.

Wyrok jest nieprawomocny.