Tax AlertyZbliża się termin opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.

09/11/2023

Informacja o realizowanej strategii podatkowej to wymóg dla podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln EUR. Należy ją opublikować na stronie podatnika lub podmiotu powiązanego do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy. Dla podmiotów, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, termin publikacji informacji o strategii podatkowej za rok 2022 upłynie 31 grudnia 2023 roku.

Zakres danych, jakie należy zawrzeć w informacji o strategii podatkowej, znajduje się w art. 27c ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto podatnik we wskazanym powyżej terminie jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której publikuje informację o strategii podatkowej. W przypadku Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego (właściwego dla większości podatników na których ciąży obowiązek) powstał odrębny adres mailowy do przekazania tej informacji: strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.