Tax AlertyTax Alert nr 148/2016

02/09/2016

W dniu 19 sierpnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną (ITPP3/4512-343/16/MD) dotyczącą przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur, które zostały otrzymane w drodze papierowej.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zapytała organ podatkowy, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku kiedy archiwizuje wyłącznie w formie elektronicznej faktury otrzymane w formie papierowej. W odpowiedzi DIS stwierdził, że Spółka zachowuje prawo do odliczenia w takim przypadku, ale z zastrzeżeniem, że będzie w stanie zapewnić czytelność skanów, autentyczność ich pochodzenia oraz integralność z treścią papierową do czasu upłynięcia terminu przedawnienia. Ponadto Spółka jest zobowiązana do przechowywania faktur w taki sposób, aby zapewnić łatwy i szybki do nich dostęp w przypadku wystąpienia organu z żądaniem ich przedłożenia.