Tax AlertyTax Alert nr 153/2016

15/09/2016

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację (ILPB3/4510-1-281/16-4/ŁM) dotyczącą certyfikatów rezydencji wydawanych w formie elektronicznej.

Sprawa dotyczyła Spółki z branży wydawniczej, która w ramach swojej działalności korzysta z usług reklamowych oferowanych przez zagraniczne firmy. Spółka w celu uniknięcia podatku u źródła pozyskuje od swoich kontrahentów certyfikaty rezydencji w formie elektronicznej. Zapytała więc organ podatkowy, czy certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie miał dla celów podatkowych takie samo znaczenie, jak jego wersja papierowa, jeżeli w danym kraju istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w obu formach i to podatnik wybiera, czy chce otrzymać certyfikat papierowy czy elektroniczny.

W wydanej interpretacji organ uznał, że Spółka może powoływać się na elektroniczną wersję certyfikatu tylko w sytuacji, kiedy nie ma możliwości uzyskania go w formie papierowej. Jeśli zatem w danym kraju istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w formie papierowej, to w takiej formie Spółka zobowiązana jest uzyskać certyfikat – w przeciwnym razie powinna potrącić podatek u źródła.