Tax AlertyTax Alert nr 83/2016

20/05/2016

19 maja b.r. Senat podpisał bez poprawek nowelizację Ordynacji Podatkowej dot. m.in. wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

W porównaniu z pierwotną wersją, w złożonym do Senatu projekcie zdecydowano, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania będą miały zastosowanie „do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”, co ma nastąpić po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wcześniej była mowa o tym, że regulacje te będą miały zastosowanie „do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”.

W dalszej kolejności procesu legislacyjnego ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.