Tax AlertyTax Alert nr 89/2016

01/06/2016

W dniu 23 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dot. uruchomienia systemu AIS/INTRASTAT. Nowy system informatyczny obejmuję obsługę zgłoszeń INTRASTAT, a jego działanie rozpoczęło się dzisiaj, tj. 1 czerwca 2016 r. o godzinie 9:00.

Komunikacja z systemem AIS/INTRASTAT jest możliwa wyłącznie poprzez Portal Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) z wykorzystaniem udostępnianych przez ten portal kanałów komunikacyjnych – e-mail, formularza webowego lub interfejsu niewizualnego. W związku z powyższym deklaracje INTRASTAT przestaną być przetwarzane w podsystemie CELINA/INTRASTAT.

W wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych nowego systemu informatycznego, termin składania zgłoszeń INTRASTAT za maj 2016 został przedłużony do 17 czerwca 2016 r.

Informacje dotyczące działania kanałów komunikacyjnych dostępne są na Portalu PUESC w zakładce „Systemy Służby Celnej” => „ECIP/SEAP” (http://puesc.gov.pl/web/puesc/ecip/seap)