Tax AlertyTax Alert nr 27/2016

19/02/2016

W dniu 17 stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą zasad odliczania podatku od towarów i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany te doprecyzowały zasady odliczania podatku VAT w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (czyli równocześnie w działalności gospodarczej oraz w działalności innej niż gospodarcza, która nie podlega opodatkowaniu VAT), jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika.

W broszurze omówiono poniższe zagadnienia:
• zasady obliczania podatku naliczonego,
• zasady proporcjonalnego odliczania,
• odliczanie podatku naliczonego w przypadku czynności pozostających poza działalnością gospodarczą,
• zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku wykonywania czynności osobistych (prywatnych),
• zasady odliczania podatku naliczonego w przypadki wydatków związanych z samochodami,
• zasady obliczania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności                gospodarczej w przypadku niektórych podatników (załącznik do broszury).

Broszura informacyjna wraz z załącznikiem dostępna jest pod linkiem: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+informacyjna+-+Zasady+odliczania+podatku+VAT.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Zalacznik+do+broszury+-+Zasady+obliczania.pdf