Tax AlertyTax Alert nr 168/2015

07/09/2015

W dniu 2 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (IPPP1/443-819/14-4/Igo) odnośnie momentu rozliczenia faktur korygujących wystawianych w związku ze świadczeniem usług zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa kredytowego oraz pośrednictwa w prowadzeniu rachunków pieniężnych i obrotu instrumentami finansowymi. Powyższe usługi zwolnione są z podatku VAT. Spółka wystawia faktury korygujące zwiększające i zmniejszające podstawę opodatkowania.

Spółka zapytała się Ministra Finansów m. in. o moment rozliczenia takich faktur korygujących w podatku VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że w przypadku faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta, z uwagi na brak występującego należnego podatku VAT. Faktura taka może być zatem rozliczona przez sprzedawcę w okresie jej wystawienia.

W przypadku faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania, są one rozliczane w dacie otrzymania całości lub części zapłaty przez sprzedawcę. Jeśli natomiast płatność jest dokonywana w drodze kompensaty, rozliczenie faktury następuje w dacie dokonania potrącenia.