Tax AlertyTax Alert nr 167/2015

04/09/2015

Kończą się prace legislacyjne nad zmianami m. in. w ustawach o CIT i PIT, które ułatwią rozliczanie faktur korygujących w podatkach dochodowych.

Ustawa zakłada rozliczenie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w okresie odpowiednio wystawienia lub otrzymania faktury korygującej lub innego dokumentu korygującego. Taka operacja będzie możliwa, jeśli korekta nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną, oczywistą omyłką (czyli np. w związku z udzieleniem rabatu potransakcyjnego).

Ustawa po wniesieniu poprawek Senatu trafiła do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Co istotne, omawiane regulacje będą również dotyczyć korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r.