Tax AlertyTax Alert nr 114/2016

08/07/2016

W dniu 24 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PT1.050.3.2016.156) w zakresie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne.

Wątpliwość dotyczyła jak klasyfikować sprzedaż gotowych dań i posiłków, czy jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Ma to bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia stawki podatku VAT. Dla dostawy gotowych dań i posiłków przewidziana jest stawka 5 %, a dla usług gastronomicznych stawka 8 %.

Zdaniem Ministra Finansów dla określenia właściwej stawki podatku VAT, należy dokonać prawidłowej klasyfikacji tej czynności według PKWiU. W wydanej interpretacji Minister wyjaśnił, iż „dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 „Gotowe posiłki i dania”, czy do działu PKWiU 56 „Usługi związane z wyżywieniem” istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż”. Ponadto Minister Finansów wskazał, iż bez znaczenia jest m.in. to, czy punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, wyposażonym w stoliki i krzesła, a produkty przeznaczone są do spożycia na miejscu lub na wynos. Jeżeli dania są przygotowane do bezpośredniego spożycia nie jest możliwe zakwalifikowanie ich do PKWiU 10.85 i zastosowanie stawki VAT w wysokości 5%.

Tym samym, zdaniem Ministra Finansów posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, powinny być objęte 8% stawką VAT.