Tax AlertyTax Alert nr 103/2016

23/06/2016

W dniu 20 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PK4.8012.55.2016) dotyczącą terminu, od którego podmioty niebędące przedsiębiorcami (chodzi tu m.in. o jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia) powinny stosować nowe obowiązki, wynikające z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Zgodnie z wydaną interpretacją ogólną, dla podatników VAT niemających statusu przedsiębiorcy prowadzących ewidencję w formie elektronicznej stosuje się takie same okresy przejściowe, jakie zostały przewidziane dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Kryteria dotyczące zaliczenia danego podmiotu do ww. grupy przedsiębiorców należy stosować odpowiednio do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

W praktyce oznacza to, że np. najmniejsze podmioty spełniające warunki pozwalające sklasyfikować je do grupy mikroprzedsiębiorców będą składały miesięczne JPK dotyczące ewidencji VAT od 1 stycznia 2018 r., a pozostałe JPK na żądanie organów podatkowych od 1 lipca 2018 r.