Tax AlertyTax Alert nr 151/2015

13/08/2015

2 marca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Toruniu wydał interpretację indywidualną (sygn. ILPP1/443-1098/14-2/TK) w sprawie możliwości wystawiania faktur bez daty dostawy.

Spółka dokonująca dostaw towarów zapytała się Ministra Finansów, czy prawidłowo postępuje wystawiając faktury bez daty dostawy. Sytuacja ta ma miejsce w przypadku, gdy wystawiając fakturę spółka nie zna faktycznej daty dokonania dostawy towarów – np. faktura wystawiana jest przed dokonaniem dostawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Toruniu potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Zaznaczył, że faktura jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Przy ocenie zdarzenia gospodarczego nie można jednak pominąć okoliczności towarzyszących transakcji, wskazujących na rzeczywisty charakter podmiotu dokonującego sprzedaży/zakupu. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej). Zgodnie z ustawą o VAT, faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Jeśli zatem data dostawy nie jest określona (np. przy sprzedaży wysyłkowej, kiedy dostawa następuje z wykorzystaniem transportu dokonywanego przez inny podmiot i w związku z tym w momencie wydania towaru, np. kurierowi, nie jest znana jej data), faktura nie musi zawierać daty dostawy.