Tax AlertyTax Alert nr 20/2016

10/02/2016

Ministerstwo Finansów opublikowało Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. Dokument ten wyznacza główne obszary gospodarki objęte wysokim ryzykiem naruszenia obowiązków podatkowych.

W tym roku poza takimi branżami jak: m.in. handel elektroniką, paliwa, metale, nieruchomości czy e-handel i usługi informatyczne, Ministerstwo Finansów jako obszar ryzyka wskazało również sektor usług finansowych i ubezpieczeniowych, opiekę zdrowotną oraz handel produktami spożywczymi i tytoniem. Z drugiej strony Ministerstwo Finansów usunęło z branż podwyższonego ryzyka działalność związaną z recyklingiem.

W praktyce podmioty z grupy branż podwyższonego ryzyka są częściej i w sposób szczególnie dokładny sprawdzane podczas czynności sprawdzających czy kontroli podatkowych prowadzonych przez Administrację Podatkową.

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. dostępny jest linkiem http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3365128/KPD_2016_glowne_zalozenia_projektu.pdf