Tax AlertyTax Alert nr 12/2016

27/01/2016

Minister Finansów w dniu 18 grudnia 2015 r. wydał pozytywną interpretację indywidualną (IBPB-2-1/4511-465/15/MD), w której uznał, że wykonanie rozmowy prywatnej z telefonu służbowego nie powoduje po stronie pracownika powstania przychodu.

Sprawa dotyczyła Spółki udostępniającej swoim pracownikom telefony, za które Spółka opłaca abonament w formie wynagrodzenia ryczałtowego – zatem w umowie nie określono kosztu 1 minuty rozmowy w opcji umówionego abonamentu. Spółka dopuszcza możliwość wykorzystywania telefonów przez pracowników incydentalnie do celów prywatnych. W związku z tym Spółka zwróciła się do MF o rozstrzygnięcie kwestii, czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje korzyść majątkową i trzeba mu naliczyć przychód.

MF w odpowiedzi na zapytanie Spółki stwierdził, że w przedmiotowym zdarzeniu nie można mówić o przychodzie z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ pomimo możliwości zindywidualizowania świadczenia, nie jest możliwe ustalenie faktycznych kosztów przeprowadzonych rozmów prywatnych na podstawie np. bilingów. W efekcie, przy braku określenia przychodu przypadającego na konkretnego pracownika, po stronie pracownika nie powstanie przychód do opodatkowania.