Tax AlertyTax Alert nr 11/2016

26/01/2016

W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku instalacji kasy rejestrującej i ewidencji kwoty zryczałtowanego obciążenia przy użyciu kasy rejestrującej (nr IPPP2/4512-989/15-2/DG).

Sprawa dotyczyła Spółki zatrudniającej w ramach swojej działalności handlowców i managerów, którzy korzystają z samochodów służbowych. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodów ponosi Spółka, jednak dolicza pracownikom do przychodów zryczałtowaną kwotę tytułem używania samochodów do celów prywatnych.

Ponadto Spółka obciąża pracowników zryczałtowaną kwotą, która ma pokryć koszty związane z samochodem, w tym koszty paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych. Na tym tle powstała wątpliwość, czy powyższą zryczałtowaną kwotę Spółka może objąć zwolnieniem określonym w poz. 35 części II Załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas, czyli zwolnieniem dotyczącym świadczenia usług przez podatnika na rzecz swoich pracowników.

MF uznał, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w zakresie udostępniania pracownikom samochodu do celów prywatnych, a nie ze sprzedażą paliwa. Zdaniem MF usługi na rzecz pracowników nie zostały objęte obligatoryjnemu obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej, a więc Spółka w przedmiotowej sprawie będzie zwolniona z ewidencjonowania usług z zastosowaniem kasy rejestrującej.