Tax AlertyTax Alert nr 202/2015

23/10/2015

7 października 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretacje indywidualną (sygn. IBPB-2-2/4511-496/15/MM) w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących pracy twórczej.

Wnioskodawca zatrudniony był na stanowisku asystenta projektanta na podstawie umowy o pracę. W ramach powierzonych obowiązków pracowniczych wykonywał projekty techniczne związane z infrastrukturą. Każdy z projektów ze względu na swoja specyfikę był uznawany za przedmiot prawa autorskiego. Czas pracy rejestrowany był w systemie rozliczeniowym, który funkcjonał w firmie i stanowił podstawę do ustalenia czasu pracy twórczej polegającej na tworzeniu projektów technicznych w ramach całkowitego czasu pracy w danym miesiącu. Umowne wynagrodzenie należne wnioskodawcy ze stosunku pracy ustalone zostało w kwocie stałej wyrażonej brutto.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazał kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej.

Dyrektor Izby Skarbowej zaakceptował stanowisko podatnika. Przy założeniu, że prace wnioskodawcy spełniają przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i da się wyodrębnić część wynagrodzenia na część związaną z korzystaniem z praw autorskich, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym przeszkód prawnych, aby wnioskodawca uwzględnił w zeznaniu roczny, przysługujące koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11.