Tax AlertyTax Alert nr 85/2016

24/05/2016

W ostatnim czasie MF zmienia zdanie w zakresie świadczeń częściowo odpłatnych dla pracowników. Do tej pory fiskus akceptował stanowisko, zgodnie z którym podatnicy mogą udostępniać bonusy dla pracowników w postaci usług rekreacyjnych oraz gastronomicznych przekazywanych po niższej cenie (często za symboliczną złotówkę) i od tej kwoty odprowadzać VAT.

Ostatnio jednak pojawiła się interpretacja DIS w Łodzi (22.03.2016 r., nr 1061-IPTPP2.4512.15.2016.2.IR), zgodnie z którą pracodawca powinien rozliczać VAT od ceny rynkowej danego świadczenia, a nie od ceny którą faktycznie płaci pracownik. Zdaniem MF pracownik i pracodawca to podmioty powiązane, w związku z powyższym organy podatkowego mogą zgodnie z art. 32 ustawy o VAT oszacować wartość świadczeń i określić wyższą podstawę opodatkowania.

Z doniesień prasowych wynika także, że pojawiły się zmiany interpretacji z urzędu, w których MF w powołuje się m.in. na orzecznictwo TSUE (sprawy połączone C-621/10 i C-129/11), z którego wynika, iż w przypadku ustalania cen niższych niż rynkowe może dochodzić do utraty dochodów podatkowych.

Będziemy monitorować tę kwestię i informować Państwa na bieżąco w przypadku pojawienia się kolejnych negatywnych interpretacji.