Tax AlertyTax Alert nr 96/2016

13/06/2016

W ostatnim czasie Dyrektorzy Izb Skarbowych działający w imieniu Ministra Finansów wydali szereg interpretacji indywidualnych wskazujących na zmianę podejścia fiskusa do definicji ”pierwszego zasiedlenia” – por. interpretacje nr 1061-IPTPP3.4512.151.2016.2.ALN z 14.05.2016 r., nr ILPP1/4512-1-169/16-4/JK z 20.05.2016 r., nr ITPP3/4512-223/16/MZ z 6.05.2016.

Zgodnie z nową linią interpretacyjną przez ”pierwsze zasiedlenie” należy rozumieć oddanie budynku lub budowli do faktycznego użytkowania po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. Wobec powyższego oddaniu nie musi towarzyszyć dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu. Wybudowany obiekt może być wykorzystywany przez podmiot też np. do celów własnej działalności opodatkowanej.

Nowe stanowisko organów podatkowych powinno uprościć zasady opodatkowania sprzedaży zabudowanych nieruchomości.