Tax AlertyTax Alert nr 9/2017

27/01/2017

W czwartek, 26 stycznia, Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny i niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe rodzaje przestępstw związane z VAT.

Zgodnie z nowelą, nowymi rodzajami przestępstw będzie wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz przerabianie i podrabianie faktur w celu uznania ich za autentyczne. Jeżeli łączna wartość sfałszowanych faktur przekroczy 5 mln zł, podatnikowi grozić będzie kara od 3 do 15 lat pozbawiania wolności, natomiast za sfałszowanie faktur, których łączna wartość przekroczy 10 mln zł, nowela przewiduje karę 25 lat pozbawienia wolności.

Zostanie również wprowadzona możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, którą będzie można zastosować w stosunku do sprawcy, który ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa oraz wskaże osoby współdziałające w procesie fałszowania faktur. Dla sprawców, którzy dodatkowo zwrócą wyłudzony VAT, została przewidziana możliwość całkowitego odstąpienia od wymierzenia kary.

Oprócz ustawy Kodeks Karny, nowela zmienia ustawy o Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, CBA, policji i kontroli skarbowej, dając tym podmiotom możliwość prowadzenia kontroli, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz rejestrowania rozmów telefonicznych w celu wykrywania najpoważniejszych przestępstw.