Tax AlertyTax Alert nr 10/2017

01/02/2017

W dniu 25 stycznia 2017 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (nr 1061-IPTPB4.4511.258.2016.1.MH), w której pozwolił na uznanie przez podatnika wydatku poniesionego na zakup łyżworolek do kosztów uzyskania przychodów. W powiązanej interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2017 r. (nr 2461-IBPP2.4512.928.2016.2.AB), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach pozwolił również podatnikowi na odliczenie podatku VAT od nabytych łyżworolek.

Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wskazał, że zamierza kupić łyżworolki, które będzie wykorzystywał jako środek transportu na dojazdy na spotkania z klientami oraz do urzędów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zdaniem wnioskodawcy, łyżworolki będą pozwalać na szybsze załatwianie spraw w centrum miasta, a ich wykorzystanie wpłynie na obniżenie kosztów parkowania i zmniejszenie zużycia paliwa w samochodzie służbowym. Wnioskodawca zapytał w związku z tym, czy wydatek związany z zakupem łyżworolek stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, a także czy pozwala na odliczenie VAT.

Organy zgodziły się z podatnikiem, że wydatek poniesiony przez niego na zakup łyżworolek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz da mu prawo do odliczenia VAT, pod warunkiem wykorzystywania łyżworolek wyłącznie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności. Na podatniku będzie ciążył jednak ciężar wykazania, w toku ewentualnego postępowania lub kontroli, związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym przychodem lub zabezpieczeniem jego źródła oraz właściwego udokumentowania poniesionego kosztu.