Tax AlertyTax Alert nr 8/2017

26/01/2017

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem tzw. systemu podzielonej płatności. System będzie polegał na tym, że przedsiębiorcy nie będą mogli swobodnie dysponować pieniędzmi otrzymanymi od kontrahentów bowiem część z nich – odpowiadająca kwocie należnego podatku VAT – będzie wpłacana na specjalny rachunek i zostanie tam zablokowana.

Zmiany mają na celu walkę z nadużyciami w VAT oraz zwiększeniem wpływów do budżetu. Mogą one jednak wpłynąć na płynność wielu podatników.

Nie wiemy jeszcze kiedy proponowane rozwiązania wejdą w życie. ­