Tax AlertyTax Alert nr 194/2016

09/12/2016

W dniu 1 grudnia 2016 r. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. O projekcie nowelizacji ustawy pisaliśmy w Tax Alercie nr 176/2016.

Wniesione przez Senat poprawki nie miały znaczenia merytorycznego lecz porządkowały jedynie ustawę. Ostatnim krokiem w procesie legislacyjnym jest podpisanie ustawy przez Prezydenta.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.