Tax AlertyTax Alert nr 219/2015

18/11/2015

W dniu 16 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę dot. przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia.

W wydanej uchwale sąd podzielił stanowisko Ministra Finansów, iż powyższe przekazanie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W rezultacie, spółka wydająca nieruchomość będzie musiała odprowadzić VAT od tej transakcji.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie uchwały.