Tax AlertyTax Alert nr 121/2016

20/07/2016

Sprawa dotyczyła Spółki, która udzielała swoim klientom pożyczek. Korzystała ona z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej, która wystawiała na Spółkę faktury z VAT za świadczone usługi. Koszty tych usług były następnie przenoszone na pożyczkobiorców.

W niniejszej sprawie powstała wątpliwość czy przeniesienie takich kosztów na pożyczkobiorców powinno nastąpić w formie refaktury z wykazaną stawką VAT 23%.

Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który w wyroku z dnia 14 lipca 2016 r. (sygn. akt I FSK 244/15) wyjaśnił, że pożyczkodawca, który nabywa usługi windykacji od pośrednika i przenosi ich koszt na pożyczkobiorców, nie świadczy usługi na ich rzecz. Tym samym czynność ta nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku NSA.