Tax AlertyTax Alert nr 226/2015

01/12/2015

W dniu 30 listopada 2015 r. NSA wydał wyrok dotyczący zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni, gdy należności zostały uregulowane w formie kompensaty (sygn. akt I FSK 1292/14).

Sprawa dotyczyła spółki, która we wniosku o interpretację zapytała czy przysługuje je zwrot VAT w terminie 25 dni, jeżeli część należności reguluje w formie wzajemnej kompensaty zobowiązań.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej orzekł, że zwrot w terminie 25 dni przysługuje jedynie w przypadku, gdy należności są uregulowane gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy podatnika. Nie jest natomiast możliwe uzyskanie zwrotu w tym terminie w przypadku wzajemnej kompensaty zobowiązań, gdyż do takiego sposobu zapłaty nie odnosi się art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przywołany w art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT.

Spółka złożyła skargę do WSA, który uwzględnił jej stanowisko. Niemniej, NSA uchylił powyższy wyrok i stanął po stronie fiskusa.

Zwracamy uwagę, iż omawiany wyrok jest sprzeczny z niektórymi innymi wyrokami NSA wydanymi do tej pory w podobnych sprawach.

Nie opublikowano jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku.