Tax AlertyTax Alert nr 225/2015

30/11/2015

W dniu 23 listopada 2015 r. WSA we Wrocławiu wydał precedensowe orzeczenie (sygn. akt I SA/Wr 1595/15), w którym uznał, że w przypadku korzystania przez pracownika ze służbowego auta w celach prywatnych, koszt benzyny nie powinien być doliczany do przychodu pracownika. Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że ryczałt dotyczy udostępnienia auta, ale nie jego tankowania.

Wyrok dotyczy interpretacji, w której MF stanął na stanowisku, iż koszt zużycia paliwa w czasie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych nie jest ujęty w ryczałcie wynikającym z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT.

WSA uznał stanowisko organu za błędne. Zdaniem sądu ryczałt z tytułu używania służbowego samochodu do celów prywatnych dotyczy nie tylko kosztów stałych utrzymania samochodu, ale również wydatków na benzynę. Ryczałt powinien, bowiem obejmować wszelkie wydatki, które ponosi pracodawca z tytułu udostępniania samochodu pracownikom.

Jest to pierwszy wyrok w tej kwestii – możemy, zatem mieć nadzieję na powstanie korzystnej linii orzeczniczej.