Tax AlertyTax Alert nr 61/2016

19/04/2016

W dniu 5 kwietnia 2016 r. NSA wydał orzeczenie (II FSK 308/14) dotyczące kwalifikacji na potrzeby CIT wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia dla podmiotu, który zaprzestał prowadzenia działalności.

Sprawa dotyczyła spółek: belgijskiej oraz polskiej. Spółki zawarły umowę, w której spółka belgijska, w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności, zobowiązała się do przeniesienia własności maszyn produkcyjnych na spółkę polską, która w zamian miała wypłacić rekompensatę za wygaszenie produkcji oraz umożliwienie uzyskania wyłączności na produkcję określonych towarów.
W związku z tym polska spółka wystąpiła do MF z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie oceny, czy powyższa rekompensata może dla spółki stanowić koszt podatkowy.

Spółka stanęła na stanowisku, iż pomiędzy wypłatą rekompensaty a planowanym osiągnięciem zysku  istnieje bezpośredni związek, który umożliwia zaliczenie wydatku w poczet kosztów. Stanowiska Spółki nie podzielił jednak organ podatkowy ani NSA, rozpoznający skargę kasacyjną MF od korzystnego dla Spółki wyroku WSA w Bydgoszczy. NSA nie zgodził się z argumentacją, iż w przypadku, gdyby Spółka nie poniosła wydatku związanego z rekompensatą, nie uzyskałaby określonego przychodu. Zdaniem NSA nie można jednoznacznie stwierdzić, że w związku z przedmiotowym wydatkiem przychód po stronie Spółki zwiększy się, a nawet, czy w ogóle powstanie. Zdaniem Sądu, wypłata odszkodowania stanowiła tylko rekompensatę dla sprzedawcy i nie była ukierunkowana na uzyskanie przychodów.