Tax AlertyTax Alert nr 35/2016

04/03/2016

W dniu 2 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (sygn. akt II FSK 412/15) o przedstawieniu składowi 7 sędziów następującego zagadnienia: ,,Czy odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z kapitałów pieniężnych czy do przychodów z innych źródeł”.

Pierwotnie WSA uznał, iż wydatki te powinny być kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Niemniej w związku z licznymi rozbieżnościami w orzecznictwie oraz zawiłością sprawy NSA postanowił, wystąpić o uchwałę, która rozstrzygnie podatkową kwalifikację odsetek.