Tax AlertyTax Alert nr 222/2015

24/11/2015

W dniu 19 listopada 2015 r. NSA wydał korzystny wyrok dotyczący oprocentowania nadpłaty wynikającej z uchylenia wyrokiem sądu decyzji określającej podatek (sygn. akt II FSK 2545/15).

Sprawa dotyczyła podatnika, który otrzymał decyzję określającą PIT do zapłaty w związku ze sprzedażą nieruchomości. Powodem wydania decyzji było uznanie przez fiskus, że cena sprzedaży została zaniżona, w związku z czym podatek zapłacony przy podpisaniu aktu notarialnego zbycia nieruchomości był zbyt niski. Podatnik przez pięć lat walczył o uchylenie decyzji i wygrał przed NSA, w związku z czym otrzymał zwrot nadpłaty w terminie wskazanym w art. 77 Ordynacji. Jednak zwrot nie objął odsetek, pomimo że urząd dysponował nadpłatą przez pięć lat.

W związku z tym, podatnik wystąpił o wypłatę odsetek od nadpłaty, powołując się na art. 78 Ordynacji. Zarówno Naczelnik US, jak i organ odwoławczy uznały, że odsetki nie są należne.

Jednak zarówno WSA w Gdańsku, jak i NSA stanęły na stanowisku, że zwrot nadpłaty w terminie wskazanym w art. 77 Ordynacji wcale nie wyklucza jej oprocentowania zgodnie z art. 78. Zdaniem sądów bowiem, w tej konkretnej sprawie organ musiał wypłacić odsetki za korzystanie z pieniędzy podatnika od dnia pobrania podatku do dnia zwrotu. A gdyby spóźnił się ze zwrotem, to musiałby wypłacić jeszcze dodatkowe oprocentowanie.