Tax AlertyTax Alert nr 110/2016

04/07/2016

W dniu 1 lipca 2016 r., została opublikowana Dyrektywa Rady (UE) 2016/1065 wprowadzająca do Dyrektywy VAT  2006/112/WE zasady opodatkowania bonów.

Nowe przepisy wprowadzają:

  • definicję „bonu na towary i usługi”, „bonu jednego przeznaczenia” oraz „bonu różnego przeznaczenia”,
  • zasady opodatkowania przekazania bonów oraz
  • sposób określenia podstawy opodatkowania bonów.

Państwa Członkowskie mają czas na wdrożenie odpowiednich krajowych przepisów do 31 grudnia 2018 r. gdyż nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.