Tax AlertyTax Alert nr 38/2017

06/04/2017

18 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dziennik Ustaw poz. 708). Jej celem jest uszczelnianie poboru podatków związanych z obrotem tzw. towarami wrażliwymi, czyli m. in. paliwami silnikowymi i ich pochodnymi, paliwami opałowymi, olejami smarowymi i preparatami smarowymi, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyrobami zawierającymi alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkoholem etylowym całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym.

Prowadzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych umożliwi utworzony rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego; obowiązku dotyczące zgłoszeń do rejestru obejmują zarówno obrót krajowy jak i międzynarodowy.

Ponieważ ustawa przewiduje kary pieniężne za niewykonanie obowiązków nałożonych przepisami, zalecamy sprawdzenie, czy działalność firmy nie będzie podlegać regulacjom „pakietu transportowego”.