Tax AlertyTax Alert nr 7/2019

15/01/2019

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy termin po upływie którego nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną na potrzeby tzw. „ulgi na złe długi”. Dotychczas było to 150 dni. Od 1 stycznia 2019 r. jest to 90 dni.

Pozostałe warunki funkcjonowania ulgi na złe długi dot. możliwości obniżenia podatku należnego przez sprzedawcę i konieczności korekty podatku naliczonego przez nabywcę pozostały bez zmian.

Nowe regulacje dotyczą także wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym zalecamy zweryfikowanie wszystkich opóźnionych rozliczeń z kontrahentami w celu ustalenia, kiedy przypada 90. dzień od upływu terminu płatności i w rezultacie kiedy wystąpi możliwość obniżenia podatku należnego lub konieczność korekty podatku naliczonego.