Tax AlertyTax Alert nr 59/2019

22/07/2019

Podczas trwających prac w Sejmie dokonano zmian terminów wejścia w życie istotnych zmian w podatku od towarów i usług. Obowiązkowe stosowanie mechanizmu split payment wejdzie w życie od 1 listopada 2019 r., a nie jak pierwotnie zakładano, od 1 września 2019 r.

Natomiast przepisy dotyczące nowej matrycy VAT na wybrane towary i usługi mają obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem e-booków i e-prasy, gdzie obniżona stawka VAT ma mieć zastosowanie już od 1 listopada 2019 r. Od 1 listopada b.r. również będzie można uzyskiwać wiążącą informację stawkową (WIS).