Tax AlertyTax Alert nr 139/2015

28/07/2015

21 lipca b.r. do Sejmu trafił projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych, wprowadzający nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych. O najważniejszych kwestiach, jakich dotyczą prace legislacyjne (m. in. trzystopniowa dokumentacja, obowiązek sporządzania analizy porównawczej stosowanych cen) pisaliśmy już o w Tax Alert nr 82/2015.

W porównaniu z pierwotną wersją, w złożonym do Sejmu projekcie:

– podwyższono próg powiązań kapitałowych z 20% na 25%,

– wprowadzono minimalny próg istotności(od 50.000 euro lub więcej) kwalifikujący transakcję do ujęcia w dokumentacji,

– doprecyzowano przepisy dotyczących obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych.

Większość nowych regulacji ma wejść w życie od początku 2017 r., czyli o rok później, niż pierwotnie planowało Ministerstwo Finansów.