Tax AlertyTax Alert nr 140/2015

29/07/2015

27 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok (sygn. akt I SA/Kr 28/15 ) odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tzw. „odstępnego”.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność handlową w hipermarketach wielobranżowych. Dla celów swojej działalności pozyskuje w kraju nieruchomości w drodze ich najmu lub zakupu. Z uwagi na specyfikę branży, w której działa wnioskodawca, może zdarzyć się odstąpienie od umowy najmu w trakcie jej trwania lub jeszcze przed jej rozpoczęciem, odstąpienie od zakupu gruntu lub realizacji umowy na usługi budowlane dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektu. Przyczyną tego są zmieniające się warunki rynkowe, mniejsza bądź większa opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej w danym miejscu. Działania te nie są spowodowane zaniedbaniami ze strony spółki, lecz są jedynie reakcją na zmiany na rynku lokalnym. W takiej sytuacji wnioskodawca może być zobligowany do uiszczenia określonej kwoty zwalniającej go z jakichkolwiek zobowiązań względem wynajmującego lub sprzedającego nieruchomość.

Spółka zadała pytanie, czy opisane wydatki w postaci odstępnego stanowią koszty uzyskania przychodów. W otrzymanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał, że przedmiotowe wydatki nie mogą być kosztem podatkowym, ponieważ nie służą zabezpieczeniu źródła przychodu spółki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów. Cytując wcześniejsze orzecznictwo NSA, Sąd stwierdził m.in., iż związek z przychodem odstępnego może przejawiać się choćby w zaoszczędzeniu kwoty niezbędnej do uiszczenia czynszu, czy z innymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem nierentownych obiektów.

Wyrok jest nieprawomocny.