Tax AlertyTax alert nr 46/2015

09/03/2015

W dniu 2 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBI/2/423-1352/14/KP) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy.

Sprawa dotyczyła spółki, której poprzednik prawny niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o pracę z jednym z pracowników w okresie, w którym pracownikowi przysługiwała gwarancja zatrudnienia. Na podstawie ugody sądowej spółka jako następca prawny została zobowiązana do wypłaty byłemu pracownikowi odszkodowania. W konsekwencji, spółce nasunęły się wątpliwości, czy jej wydatki związane z wypłatą odszkodowania na rzecz byłego pracownika jej poprzednika prawnego, stanowią koszt uzyskania przychodów.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że odszkodowanie było w istocie realizacją należności przysługujących pracownikowi od spółki z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Wypłacone odszkodowanie powinno więc być traktowane tak jak wypłata należności z tytułu umowy o pracę. W konsekwencji, zdaniem MF, wypłacone odszkodowanie jako koszt pracy może zostać zaliczone do kosztów podatkowych.