Tax AlertyTax alert nr 52/2015

17/03/2015

Obecnie w Senacie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. O nowelizacji informowaliśmy m.in. w Tax Alert nr 4/2015 oraz 236/2014.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych nowelizacją należą m.in.:

  • rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. o złoto inwestycyjne, telefony komórkowe, komputery przenośne, konsole do gier;
  • wprowadzenie możliwości zastosowania tzw. „ulgi na złe długi” przez podmioty powiązane;
  • wprowadzenie rozliczenia podatku naliczonego za pomocą tzw. prewspółczynnika w sytuacji wykonywania działalności opodatkowanej i będącej poza VAT.

Planowany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 lipca 2015 r. Wyjątkiem są regulacje dotyczące prewspółczynnika, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.