Tax AlertyTax alert nr 57/2015

24/03/2015

Pragniemy przypomnieć, że podmioty zatrudniające w zeszłym roku podatkowym łącznie powyżej 5 pracowników mają obowiązek składania zeznań i informacji CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-D, CIT-ST, CIT-8/O, IFT-2, IFT-2R w wersji elektronicznej.

Podmioty, których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, powinny złożyć elektronicznie zeznanie za 2014 r. do końca marca b.r.

O nowelizacji wprowadzającej powyższe zmiany informowaliśmy m.in. w Tax Alert nr 240/14 oraz 221/14.