Tax AlertyTax alert nr 62/2015

31/03/2015

W dniu 25 marca 2015 r. Ministerstwo Finansów przyjęło dokument „Koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach” przedstawiający koncepcję i kierunki zmian w organizacji wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Ministerstwo Finansów chce zmodyfikować strukturę funkcjonowania urzędów skarbowych obsługujących tzw. „dużych podatników”. Obecnie takich podatników obsługuje 20 właściwych miejscowo urzędów skarbowych, funkcjonujących w miastach wojewódzkich.

Po zmianach I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zostanie wyodrębniony jako urząd o zasięgu krajowym obsługujący wszystkie podatkowe grupy kapitałowe, banki (z wyłączeniem banków spółdzielczych), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz innych podatników osiągających przychód netto w wysokości co najmniej 50 mln euro.

Pozostałych 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będzie obsługiwać banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych oraz podatników osiągających przychód netto w wysokości co najmniej 3 mln euro.

Poza tym MF chce, aby każdemu dużemu podatnikowi został przyporządkowany opiekun, który zajmowałby się kompleksowo jego sprawami, m.in. weryfikacją deklaracji podatkowych, wydawaniem zaświadczeń czy informowaniem o ważnych zmianach w prawie.

Dokument dostępny jest na stronie:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/13234931/koncepcjaWUS.pdf.

Obecnie nie jest znana data wejścia w życie projektowanych zmian.