Tax AlertyTax alert nr 63/2015

01/04/2015

W dniu 29 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPB1/1/423-34/14/ZK) dotyczącą zasad rozliczania zwrotu nakładów na prace wykończeniowe środków trwałych.

W ramach działalności gospodarczej podatnik buduje budynki, które następnie przeznacza na wynajem. Budynki uznawane są za środki trwałe. Pomieszczenia wewnątrz budynku mogą zostać przystosowane do indywidualnych potrzeb najemcy (tzw. wykończenie fit-up). Przeprowadzane prace będą miały charakter ulepszeniowo/modernizacyjny. Koszty związane z wykonaniem prac wykończeniowych są pierwotnie ponoszone przez podatnika (wynajmującego). Następnie podatnik otrzymuje zwrot poniesionych nakładów od najemcy. Kwota zwrotu może być ustalona w umowach pomiędzy wynajmującym a najemcą w stałej wysokości, tj. niezależnie od faktycznych wydatków poniesionych przez podatnika na realizację prac wykończeniowych. W związku z tym mogą wystąpić sytuacje, w których kwota otrzymanego od najemcy zwrotu przewyższy poniesione przez podatnika wydatki na przeprowadzenie prac wykończeniowych.

W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwość, jak powinna być z podatkowego punktu widzenia potraktowana nadwyżka zwrotu otrzymanego od najemcy ponad wartość wydatków poniesionych na prace wykończeniowe. W jego ocenie nadwyżka ta powinna korygować wartość początkową środków trwałych, tj. pomniejszać wartość początkową budynku.

Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem. Uznał, iż nadwyżka zwrotu otrzymanego od najemcy nad wydatkami poniesionymi przez wynajmującego stanowi dla wynajmującego przychód na ogólnych zasadach. Kwota ta nie będzie zatem wpływała na wartość początkową środków trwałych.