Tax AlertyTax alert nr 64/2015

02/04/2015

W sejmie trwają prace nad zmianami w podatku od nieruchomości, na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Istotną modyfikacją dotychczasowych przepisów będzie zdefiniowanie pojęcia „względów technicznych”, tj. sytuacji, kiedy budynek lub budowla z uwagi na brak możliwości jego wykorzystywania w działalności gospodarczej może podlegać niższemu opodatkowaniu.

Zgodnie z projektem, budynki, budowle lub ich części będą wyłączone spod opodatkowania stawką dla nieruchomości dotyczących działalności gospodarczej, jeśli w stosunku do nich została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Projektowana regulacja powinna zakończyć spory interpretacyjne z organami podatkowymi na gruncie dzisiejszego brzmienia przepisów. Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej od 1 stycznia 2016 r.