Tax AlertyTax alert nr 75/2015

22/04/2015

Sejm rozpoczął prace nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Projekt ma na celu usunięcie barier prawnych napotykanych przez polskie instytucje naukowe a także stworzenie zachęty fiskalnej dla przedsiębiorstw do wprowadzania działań innowacyjnych.

Projekt znosi ulgę na nowe technologie w kształcie przewidzianym obecnymi przepisami ustawy o CIT. W zamian podatnicy będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty badań naukowych, jak i prac rozwojowych, niezależnie od ich wyniku. Wydatki te będą mogły być zaliczane do kosztów podatkowych w wysokości większej niż faktycznie poniesione („premia” będzie zależeć od wielkości przedsiębiorcy). Do innych podatkowych zmian proponowanych w nowelizacji należą m. in.:

– wyłączenie z przychodów nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący oraz nadwyżki pomiędzy wartością komercjalizowanej własności intelektualnej, a wartością nominalną objętych udziałów przez podmiot komercjalizujący;

– wprowadzenie do ustawy o CIT definicji podmiotu „venture capital” oraz wprowadzenie zwolnienia dochodów takiej spółki z tego podatku z tytułu zbycia udziałów (akcji) w spółkach.

Obecnie projekt jest skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu oraz do opinii do organizacji samorządowych.

Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2016 r.