Tax AlertyTax Alert nr 77/2015

24/04/2015

W dniu 18 lipca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (sygn. IPPB5/423-388/14-2/IŚ) w zakresie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z korektą podatku od nieruchomości za lata 2009-2014.

Sprawa dotyczyła spółki, która uiszczała podatek od nieruchomości w latach 2009-2014 prawdopodobnie w kwocie wyższej niż należna. Zapłacony podatek od nieruchomości w wysokości wynikającej z pierwotnych deklaracji został uznany za koszt uzyskania przychodów w latach, których dotyczyły deklaracje. Obecnie spółka wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W konsekwencji, spółce nasunęły się wątpliwości, czy w przypadku otrzymania zwrotu podatku powinna skorygować roczne zeznania podatkowe w latach 2009-2014 oraz czy ewentualny zwrot nadpłaty wraz z odsetkami spowoduje powstanie u niej przychodu na gruncie ustawy o CIT.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że ewentualny zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, który wcześniej został zaliczony do kosztów podatkowych, będzie stanowić w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychód spółki w momencie faktycznego otrzymania przez nią zwrotu podatku. W opinii MF, przychodem nie będą natomiast odsetki, które otrzyma ewentualnie spółka w związku ze zwrotem podatku. Ponadto, Minister Finansów stwierdził, że na podstawie art. 81 i 81b ustawy Ordynacja podatkowa, spółka nie ma obowiązku dokonywania korekt rocznych zeznań podatkowych za lata 2009-2014.