Tax AlertyTax Alert nr 133/2015

20/07/2015

W dniu 14 lipca 2015 r. Rada UE wydała decyzję wykonawczą nr 2015/1173 w zakresie limitu zwolnienia z podatku VAT.

Dzięki powyższej decyzji Polska w dalszym ciągu będzie mogła stosować zwolnienie z podatku VAT w odniesieniu do podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 150 000 zł.

Zgodnie z poprzednią decyzją limit ten miał obowiązywać do 31 grudnia 2015 r. Niemniej, na mocy obecnej decyzji Polska będzie mogła go stosować do 31 grudnia 2018 r.