Tax AlertyWażne terminy podatkowe upływające z dniem 31 stycznia 2024 roku

29/01/2024

Poniżej przypominamy najbardziej istotne dla przedsiębiorców, podatników i płatników dokumenty, których termin złożenia upływa z dniem 31 stycznia 2024 r.:

 • PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na  podatek dochodowy w 2023 r.;
 • PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2023 r.;
 • PIT-4R – deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2023 r.;
 • PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2023 r.;
 • PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2023 r.;
 • TPR-C – informacja o cenach transferowych, której termin złożenia pierwotnie upłynął w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
 • CIT-6AR – deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych za 2023 r., składana przez spółkę przejmującą przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych;
 • CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od  dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, oraz od należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, wypłaconych za 2023 r. zagranicznym osobom prawnym;
 • CIT-6R – deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od  dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, wpłaconych za 2023 r. podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
 • CIT-11R – deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż  wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR;
 • ZAW-RD – zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych;
 • DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości za 2024 r. składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.