Tax AlertyTax Alert nr 101/2015

29/05/2015

W dniu 31 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBI/2/423-1231/14/BG) w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przy zakupie biletów lotniczych.

Sprawa dotyczyła spółki, której pracownicy odbywają podróże służbowe w kraju oraz za granicą. W celu odbycia podróży służbowej pracownicy korzystają z usług zagranicznych przewoźników. Dokonują w systemie elektronicznym rezerwacji i wykupu przelotów w kraju i zagranicą, korzystając z usług zagranicznego agenta z siedzibą w Szwajcarii. Zapłata za przelot jest dokonywana przez pracownika przy użyciu służbowej karty kredytowej na konto agenta. Agent wystawia fakturę na spółkę za całą wartość usługi przelotu. Pracownik po zakończeniu delegacji przedstawia fakturę w łącznym rozliczeniu wszystkich wydatków poniesionych podczas danego wyjazdu służbowego.

W związku z powyższym spółka zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem, czy w przedstawionej sytuacji ma obowiązek jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu zakupu usługi żeglugi powietrznej, przy braku możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji przewoźnika. Spółka stanęła na stanowisku iż nie jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Dyrektor Izby Skarbowej w swojej interpretacji stwierdził, że gdy zagraniczny przewoźnik nie posiada zakładu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to spółka dokonując wypłat należności z uwagi na brak certyfikatu rezydencji przewoźnika jest obowiązana, jako płatnik, pobrać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty. Istotne jest przy tym, że w omawianej sytuacji, zdaniem organu podatkowego, to przewoźnik osiąga przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem u źródła, nie zaś agent. Agent działa w tym przypadku jako pośrednik i nie wykonuje zobowiązania związanego z usługą przewozu osób.